วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ครั้งที่ 1

     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยกระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ครั้งที่ 1โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร. Kanu Priya มาสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร เมื่อวันที่
20 – 23 พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์Dr.Kanu Priya Mohan สอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กัยสายสนับสนุนสถาบันวิจัยฯ4 ความคิดเห็น:

 1. I think I love english. english is fun. T-T

  ตอบลบ
 2. อยากแก้ข้อความจังเลย พิมพ์ผิดอ่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณคุณวาสนามากนะคะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุข และ ได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน

   ลบ