วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คุณศิรินันท์ แสงสิงห์ ได้มาเเบ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ "การทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 " ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ทำให้ทราบแนวทางในการ ทำวิจัย และ ผลงานวิชาการสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนมากยิ่งขึ้น  โดยเรามีเอกสารประกอบการแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเพิ่มเติมความรู้ของท่าน คลิก  "เอกสารประกอบ"  

คำถามร่วมเเบ่งปัน
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านได้ความรู้อะไรบ้าง
2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันด้วยกัน
ตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ :)คุณศิรินันท์ แสงสิงห์ แบ่งปันความรู้เรื่องการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจฟังบรรยาย
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ ^_^

3 ความคิดเห็น:

 1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ความรู้ดังต่อไปนี้
  ได้ทราบหลักเกณฑ์ และ วิธีการ การทำผลงานวิชาการ และ คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากขึ้น
  เห็นแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะทำคู่มือปฏิบัติงาน
  โดยจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำผลงานด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เข้ารับการอบรม เพราะท่านได้สำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ และถ่ายทอดให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และทำให้รู้สึกว่าการสร้างผลงานดังกล่าวไม่ได้ยากเกินไป และจะสร้างผลงานเพื่อแสดงความตระหนักว่า สิ่งที่ท่านนำมาถ่ายทอดไม่ได้สูญเปล่า และเกิด OUTCOME ต้อง ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

   ลบ
 2. เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ทำให้รู้ว่าขณะนี้ตัวเองมีความพร้อมแค่ไหน ต้องเตรียมอะไร อะไรที่ควรทำ และอะไรที่ต้องทำ

  ตอบลบ